Tip van de maand!

Tip van de maand! Elke maand plaatsen we op Facebook een tip, met een illustratie van Suzz Kuiper. Aan het einde van dit jaar wordt een kalender gemaakt van alle tips. April Kijk eens kritisch naar je klerenkast. Ga als volgt te werk: Houd een kledingstuk waar je blij van wordt en wat je draagt.