Buurtwerkers Sofie en Taco: ‘Iedereen krijgt met duurzaamheid te maken’

Sofie Reuvers en Taco Schiphorst zijn buurtwerkers bij Sociaal Werk De Kop. Ze weten goed wat er speelt in hun wijk.  Ze brengen mensen bijvoorbeeld in contact met een energiecoach.

Buurtwerkers staan dicht bij de mensen. Ze hebben oog voor verbinding, contact en de gemeenschap, zeg maar de sociale duurzaamheid in een wijk. ‘Wij ondersteunen initiatieven van buurtbewoners en denken mee’, zegt Taco Schiphorst. Zijn collega Sofie vult aan: ‘We kijken of we mensen aan elkaar kunnen koppelen. Soms kunnen we een individuele behoefte collectief oppakken. Denk aan het opzetten van een wandelclub of een buurthap.’ Het tweetal overlegt regelmatig met bijvoorbeeld wijkteams, waarin ook huisartsen en de politie zitten.

Energiecoach

Wat heeft een buurtwerker nu met klimaat en energie te maken? Veel, zo blijkt uit het gesprek. Sofie vertelt dat zij mensen ontmoet die vanwege de hoge energierekening niet goed meer rond kunnen komen. ‘Ik kan helpen door samen te kijken of overstappen naar een andere energieleverancier goedkoper is. Als iemand een hoog gasverbruik heeft bijvoorbeeld, dan kan ik vragen of een energiecoach kan langskomen voor het geven van besparingstips. Mijn collega’s verwijzen ook mensen naar me door. Ik kan ook de zogeheten Voorzieningenwijzer erop naslaan om te kijken of iemand in aanmerking komt voor een tegemoetkoming of regeling.’

Bewustwording

‘Ik probeer mensen op deze manier ervan bewust te maken dat zij wel degelijk mogelijkheden hebben om energie en dus geld te besparen. Veel mensen weten namelijk niet dat je wat kunt doen. Daarom verwijzen we naar de energiecoaches en het Infopunt Duurzaam Doen. Ik stimuleer mensen stappen te zetten’, voegt Sofie eraan toe.
In een aantal plaatsen organiseren de buurtwerkers statafelgesprekken waarbij ook een energiecoach wordt uitgenodigd.

Buurtmoestuin

Wonen in een groene straat draagt bij aan de leefbaarheid in de wijk. Taco: ‘Ik ben betrokken bij een buurtmoestuin, daar probeer ik samen met de bewoners een ontmoetingsplek voor de buurt van te maken. Wij kunnen verbinding leggen, vormen de schakel in de buurt met de gemeente en andere organisaties.’’
Volgens Taco gaat het ook om een gedragsverandering, dat mensen meer bewust een andere keuze maken. Zelf is hij een keer op pad geweest met het zwerfvuilteam. ‘Dat is ook een manier om andere mensen te ontmoeten en waar ik mensen op wijs.’

Sofie woont koffieochtenden bij van een groep senioren in Giethoorn, wiens huis momenteel gerenoveerd wordt. ‘Dat is een heel proces voor deze mensen. Als ze ergens last van hebben kan ik dat voor hen aankaarten bij de woningcorporatie, ik ben laagdrempelig.’

Taco: ‘Het klimaat, de hoge energieprijzen en duurzaamheid worden steeds meer een issue voor ons. Het gaat iedereen aan, iedereen krijgt ermee te maken. De klimaatverandering bedreigt immers onze leef- en woonomgeving. Wij kunnen mensen helpen om samen in actie te komen. We hebben hetzelfde doel!’