Dubbelzon: zon op het land én op het dak

– Corina de Feijter

‘We zijn zeker niet tegen zonne-energie, we zijn zelfs enthousiast over deze vorm van duurzame energie.’
Dat zegt Bert Kuper, coördinator van de werkgroep Zonna uit Onna. Deze werkgroep is in gesprek met lokale politici. Met als inzet: het beleid veranderen, zodat lokale energiecoöperaties de ruimte krijgen.

Bert Kuper nam destijds deel aan de G-1000 en dacht mee in de werkgroep Zon en wind over de beleidsplannen van de gemeente. Wat moet er gebeuren om als Steenwijkerland energieneutraal te worden? Hij kreeg er in Onna mee te maken. Een projectontwikkelaar wil daar een zonnepark van 30 ha aanleggen. Het zorgt voor onrust en een werkgroep van betrokken burgers trekt aan de bel. ‘We zijn geen actiegroep, maar we dreigen onder de voet te worden gelopen door een energiecowboy die het niet zo nauw neemt met allerlei regels rond participatie en draagvlak.’
De aanvraag voor het park is afgewezen, omdat deze niet aan de eisen voldoet. Het stoort Bert dat projectontwikkelaars in een zonnepark investeren met flink wat subsidie en er vervolgens goed aan verdienen. Hij ziet liever dat een lokale energiecoöperatie erbij betrokken wordt, zodat de bewoners ook profijt hebben van het zonnepark.

Zon op dak
De werkgroep heeft een voorkeur voor zonnepanelen op de daken. Volgens Bert zijn er in de directe omgeving genoeg boeren die zonnepanelen op hun daken willen. Maar er doemt een probleem op: een projectontwikkelaar koopt tegelijkertijd de capaciteit in bij een netwerkbeheerder, in dit geval Enexis. Deze heeft dan bijna geen capaciteit meer om terug te leveren, pas na 2030. Lokale initiatieven hebben dus voorlopig het nakijken.
Daar komt bij dat de gemeente als beleid heeft om de zogeheten “zonneladder” toe te passen. Deze ladder legt via treden de voorkeursvolgorde vast waar zonnepanelen moeten komen. Dus eerst op daken, dan op land in de volgorde: industrieterreinen, stortplaatsen, op- en afritten, boerenerven en als laatste op landbouwgrond. 66% moet opgewekt worden via zon op het land en 34% via zon op het dak. Bert: ‘We zien nu een wildgroei aan initiatieven.’

Dubbelzon
De werkgroep komt met een oplossing: Dubbelzon. Dat wil zeggen: een derde zon op dak en twee derde op land. Zo wordt de zonneladder gerespecteerd. ‘Initiatiefnemers van zonneparken bieden nu al in de omgeving van een zonnepark zonnepanelen aan tegen hun inkoopsprijs. Ik denk dat ze hun aanbod bij Dubbelzon zullen uitbreiden en dat ook eigenaren van daken sneller overstag zullen gaan. Dubbelzon stimuleert de samenwerking. Je kunt een coöperatie oprichten voor de omgeving en op daken zonnepanelen leggen. Dan hebben mensen het meest voordeel van de energietransitie.’

Bewustwording
Bert is zich bewust van de klimaatopgave waar we voor staan. ‘Ik zie de biodiversiteit hier achteruitgaan, er zijn nauwelijks nog boerenzwaluwen of leeuweriken. De overheid kan veel meer doen, ook aan bewustwording. De campagne IK BEGIN! juich ik van harte toe.’