In de Kerkstraat nummer 4 in het centrum van Steenwijk leggen vrijwilligers momenteel de laatste hand aan de inrichting van het Infopunt Duurzaam Steenwijkerland. ‘Iedereen kan straks op deze locatie terecht met vragen over een groener en duurzamer leven, en voor inspiratie. We willen samen groen in de Kop worden’, zegt Harry Renting, voorzitter van de onlangs opgerichte Stichting Duurzaam Steenwijkerland.

‘De bedoeling is dat het Infopunt een laagdrempelig ontmoetingscentrum wordt, waar mensen informatie en hulp kunnen krijgen als ze maatregelen willen nemen om bijvoorbeeld energie te besparen of zelf op te wekken, of hun huis te verduurzamen. Of om groener te gaan leven, vaker de fiets te pakken of bewuster te consumeren. We laten voorbeelden zien van wat mogelijk is en wat andere mensen al doen. We willen duidelijk maken dat je er niet alleen voor staat. We hopen dat mensen zich meer bewust worden dat een groen leven ook leuk kan zijn. Dat ze gaan nadenken en in beweging komen. We doen het samen, die saamhorigheid vinden we heel belangrijk’, vervolgt Renting.

Groen in de Kop
Het infopunt krijgt als slogan mee: Groen in de Kop. ‘Dat onderstreept waar het ons om gaat. Kop slaat natuurlijk op de Kop van Overijssel, maar het gaat ook om groen worden in je hoofd. Duurzaamheid heeft soms een negatieve klank; sommige mensen denken dan al gauw aan hoge kosten maken. Wij zien het meer als ‘volhoudbaar leven’, leven op een manier waarvan de volgende generatie geen negatieve schade ondervindt.’

Materiaal hergebruiken
Interieurarchitect Hans van der Kraan heeft samen met grafisch vormgever Suzz Kuiper een verrassend ontwerp gemaakt voor de inrichting van het Infopunt. Vrijwilligers van de Kringloopwinkel en lokale bedrijven als BijzonderDruk voeren het plan uit, met hulp van studenten. ‘Het bijzondere is dat we materiaal hergebruiken dat voorhanden is, zoals hout en karton. Dat vereist dat we samen creatief zijn en oplossingen bedenken. Binnen komt een groene wand. Ook de buitenkant van de locatie wekt nieuwsgierigheid en zal voorbijgangers naar binnen lokken.’

Kleine stapjes
Lokale bedrijven kunnen hun duurzame producten promoten in het Infopunt. En er zullen workshops en lezingen worden gehouden. ‘En dat mensen elkaar hier ontmoeten om samen te bedenken hoe ze groener kunnen leven. Die mindset, het maken van bewuste keuzen, willen we stimuleren. “We zijn de eerste generatie die met klimaatverandering te maken krijgt en de laatste generatie die er wat aan kan doen”, zei Barack Ombama, de voormalige Amerikaanse president ooit.” Daar sluiten we ons bij aan. Met kleine stapjes kunnen we samen veel bereiken.’

 

Volg de inrichting van het Infopunt op Instagram: @groenindekop.
Iedereen is binnenkort van harte welkom om een kijkje te nemen in het Infopunt. De koffie staat klaar!
Tijdens Kopje Cultuur op 10, 11 en 12 september zal het Infopunt ook open zijn. De officiële opening is op 8 oktober, de Dag van de Duurzaamheid.