Kuinre loopt warm voor energiebesparing

Op zaterdag 1 februari vond er een bewonersmiddag duurzaamheid plaats in dorpshuis de Botter in Kuinre. De middag was georganiseerd door aantal actieve bewoners, Plaatselijk Belang Kuinre en de gemeente. Inwoners van Kuinre en omstreken konden die middag de uitslag ophalen van de warmte-scan waar mensen zich ruim een week daarvoor hadden aangemeld. De warmtescan is vervolgens uitgevoerd door vrijwilligers die medebewoners op weg willen helpen bij de verduurzaming van hun woning. Ook voor iedereen die deze scan niet had laten doen, maar wel geïnteresseerd was in energiezuinige mogelijkheden,  stond er een kop soep met brood, of koffie met cake klaar. Dit alles zorgde voor een mooie aanloop van bezoekers gedurende de hele middag.

Ruim 30 mensen werden blij gemaakt met een energiebesparingstas, waar onder meer verschillende isolerende materialen, energiezuinige LED lampen en een kortingsbon in zaten. Eén van de eerste tassen werd door Wethouder Tiny Bijl overhandigd.  Vanuit het energieloket was er een medewerker aanwezig om uitleg te geven over subsidieregelingen.

Voor de bewustwordingscampagne IK BEGIN was veel enthousiasme in de vorm van een interactief vragenspel. Mensen konden door het beantwoorden van  verschillende kritische vragen zelf een beeld krijgen van hun bewustwording en houding ten opzichte van zorg dragen voor een beter milieu. Opmerkelijk was dat veel mensen wel meer gebruik zouden willen maken van het Openbaar Vervoer, maar dat dit in de diverse kernen van Steenwijkerland niet altijd mogelijk is. Ook heel positief was dat veel mensen al  een eigen tas meenemen naar de winkel en zich ook vaak afvragen of ze een product echt nodig hebben en liever zelf een bidon of dopperflesje meenemen in plaats van plastic. Een goed begin.