Projecten

Wij organiseren projecten op het gebied van duurzaamheid.Vanuit IK BEGIN! willen we graag deze projecten onder de aandacht brengen. Bij veel van de projecten zijn enthousiaste bewoners betrokken of het zijn mooie samenwerkingsverbanden van onder meer bewoners, bedrijven, onderwijs en de gemeente.

Zo zijn er energiecoöperaties die zich op het opwekken van energie met zonnepanelen op het dak van een bedrijf.

Is er het bewonersinitiatief Dichtbij Huis die een aanpak heeft opgesteld om het voor woningeigenaren zo makkelijk mogelijk te maken om duurzame maatregelen te treffen.

Er zijn energiecoaches en er is een zwerfafvalteam.
Duurzaam Willemsoord zet zich in om het dorp Willemsoord te verduurzamen.

En de Energiewinkel / Living Lab is een brede samenwerking waarin bewoners, bedrijven en de gemeente werken aan een informatiepunt over duurzaamheid.

Samen maken we Steenwijkerland energieneutraal!