Dichtbij Huis

 

Dit is een bewonersinitiatief dat een aanpak heeft opgesteld om het voor woningeigenaren zo makkelijk mogelijk te maken om duurzame maatregelen te treffen. Hiervoor hebben ze een stappenplan ontwikkeld, dat ze via een dorps- of wijkgerichte aanpak willen uitvoeren.

Ze nodigen wijken, buurten of kernen uit om samen aan de slag te gaan. Bewoners die belangstelling hebben gaan in een groep aan de slag met het verzamelen van informatie en het aanvragen en beoordelen van een offerte voor energiebesparende maatregelen. Bewoners worden gemotiveerd om hun woning te verduurzamen.

Meedoen?

Belangstellende kunnen zich opgeven voor een energie-adviesgesprek. Met de inzichten die hier uitkomen, kunnen mensen starten met de verduurzaming. Eventueel kunnen mensen kiezen voor een gezamenlijke aanpak of inkoop om de kosten te drukken.