Duurzaam Willemsoord


Een groep inwoners zet zich in om het dorp Willemsoord energieneutraal te maken en te verduurzamen.
Dat doen ze onder de naam Duurzaam Willemsoord. Samen zoeken ze naar verschillende manieren om deze ambitie te realiseren. Wat is er tot nu toe gebeurd? Er zijn meerdere informatieavonden gehouden over de mogelijkheden van zonnestroom, isolatie en dubbel glas. Een aantal inwoners heeft een warmte-scan laten uitvoeren. Op de kerstmarkt die elke twee jaar wordt gehouden zijn ledlampen verkocht.

Aanleg zonnepark
Er is een initiatief van een particuliere investeerder om aan de Koningin Wilhelminalaan in Willemsoord een zonnepark van twintig ha te realiseren. Duurzaam Willemsoord haakt aan op dit initiatief en heeft met deze investeerder afgesproken dat twee hectare zonnepanelen voor de eigen inwoners is en dat het dorp nog eens anderhalf hectare krijgt om zelf te gebruiken. Duurzaam Willemsoord heeft het draagvlak van het zonnepark gepeild bij de omwonenden. Op een informatieavond hebben inwoners kunnen meedenken over de invulling van het zonnepark en ideeën naar voren gebracht voor bijvoorbeeld een gezamenlijke moestuin, boomgaard, pluktuin, of een akker voor de teelt van bijvoorbeeld boekweit. Ook mogen de inwoners de bijbehorende hoeve en een aantal wandelpaden beheren.

Energiecoöperatie
In de dorpskrant die zes keer per jaar verschijnt, wordt gecommuniceerd over de stand van zaken rond het zonnepark. En er is een website gemaakt. Eind vorig jaar is energiecoöperatie Willemsoord opgericht. Doel van deze coöperatie is het realiseren en exploiteren een zonneveld van twee hectare.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor een aandeel in het zonnepark en een of meer certificaten kopen. De precieze aanpak moet nog worden ingevuld.
Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad een besluit neemt over het zonnepark. De verwachting is dat eind van 2020 begonnen kan worden met de bouw.

Kijk hier voor meer informatie: duurzaamwillemsoord.nl

Landschapsbeheer

Duurzaam Willemsoord is ook bij een ander initiatief betrokken: het landschapsbeheer. Wat houdt dit in? Het voormalige koloniedorp Willemsoord heeft een unieke ontstaansgeschiedenis die we terugzien in het landschap. In de omgeving liggen een glooiend kleinschalig landschap, een open weidelandschap, een moerasgebied en een landgoed met bosgebieden. Duurzaam Willemsoord wil de kenmerken van deze landschappen behouden en versterken, samen met andere functies die plaatsvinden, zoals wonen, landbouw, natuur, duurzame energie opwekken en recreatie.
De komende tijd gaan de inwoners de landschapselementen als de streekeigen beplanting, houtwallen, singels en erven, zelf onderhouden.
Er is ook een magazine gemaakt over het landschap, om inwoners van Willemsoord te laten zien hoe bijzonder dit is.
Lees hier het magazine Buitengewoon Willemsoord: Buitengewoon Willemsoord